KNJIGA

postovit (2)

POST – POT DO VITALNEGA IN ZDRAVEGA ŽIVLJENJA

Avtorica: Klaudija Dolenčić

Pred leti se mi je v času postenja porodila ideja, da bi uporabila večletne dnevniške zapise, in napisala knjigo o postu. Knjigo, oziroma   priročnik, ki bo v razumljivem jeziku, predsatvil mojo izkušnjo, ter kratko in jedrnato, podal vse potrebne informacije o postu.  Kajti       ravno tako knjigo sem iskala tudi sama, pa je nisem našla. Knjigo, ki bi jo napisal čisto običajen človek, z običajnim življenjem in               običajnimi prehranjevalnimi navadami, ki pa se poslužuje postenja s ciljem, da si ohranja dobro zdravje in počutje. Post ni nekaj, kar je   rezervirano samo za določeno skupino ljudi – post je metoda, ki je namenjena vsem, če le začutimo, da je to tista pot, po kateri želimo     iti.

Za vse tiste, ki oddate naročilo za knjigo do 15.08.2015. velja prednaročniška cena 10 Eur. Po tem datumu pa bo cena knige 16 Eur.

Naročilnica za prednaročilo: Narocilnica za knjigo_Post

Kot dodatek si lahko preberete nekaj odlomkov iz knjige: PDFsamTMPbufferGLPCD1