PROJEKTI

S  projekti in delavnicami naravne gradnje, želimo čim večjemu številu ljudi približati pojem zelene-ekološke gradnje, ki vključuje uporabo naravnih, lokalnih in recikliranih materialov. Za nami je že kar nekaj resnih projektov, skozi katere smo demonstrirali zgoraj napisana načela naravne gradnje in s katerih izvedbo smo tudi v praksi pokazali in dokazali, da se da marsikaj narediti ročno in poceni, z materiali, ki so ponovno uporabljeni ali vzeti neposredno iz okolja, ne da bi pri tem trpela estetska dimenzija narejenega (izgrajenega)  namembnost in uporabnost.  Tudi v prihodnje želimo nadaljevati z organizacijo tovrstnih dogodkov in izobraževanj, saj se nam zdi zelo pomembno, da znanje, ki ga imamo, predajamo naprej, v dobro vseh.

V spodnjih galerijah imate na ogled nekaj projektov, ki smo jih že izvedli, in služijo svojemu namenu.